تصویری از جواد عزتی و همسرش مه لقا باقری در پشت صحنه فیلم «آینه بغل»
560337 700144