57575778223

برخورد شدید حجت الاسلام قرائتی با آقای دوربینی را در یک برنامه تلویزیونی در روزهای اخیر جنجال های فراوانی را در پی داشته است.

در ویدئویی که از این اتفاق منتشر شده، حجت الاسلام قرائتی با تندی از آقای دوربینی می خواهد تا به محل دیگری برود و در مقابل دیدگانش نباشد!

شما می توانید این ویدئو را در سایت مووی مگ ملاحظه نمایئد :