6992225 859523

مهدی فخیم زاده ، بازیگر و کارگردان مشهور سینمای ایران در حالی که مهمان برنامه زنده « سینما دو » بود ، به یکباره با حالتی قهر آمیز برنامه را ترک کرد!