31331o 2017 12 08 20 1712

سحر قریشی پیش از این در یک مصاحبه ویدئویی با قاطعیت اعلام کرده بود که مخالف ورود بانوان به ورزشگاه هاست و خودش هم از اینکه در کنار مردان در ورزشگاه حضور داشته باشد احساس امنیت نمی کند.

اما در ویدئویی که اخیرا منتشر شده می توان گفتار متناقض او را مشاهده کرد چراکه او مدتی پیش در خارج از کشور، به ورزشگاه فوتبال رفته بود و تصاویری نیز از خود منتشر کرده بود!