7508511 7293323

ویدئویی از واکنش تند و اعتراض آمیز ابراهیم حاتمی کیا به افرادی که در حال فیلمبرداری از فیلم « به وقت شام » در جشنواره فیلم فجر بودند!