556 39a66ec 4f74 988b242136

در روزهای اخیر که خبرگزارهای های رسمی و صفحه رسمی محمدرضا گلزار، لیست یک کاربر سایت IMDB را به اشتباه به عنوان لیست رسمی منتشر کردند، به نظر می رسید با آگاهی در این خصوص این اشتباه اصلاح و برطرف شده باشد.

اما پس از این ماجرا، همکاران محمدرضا گلزار در برنامه « برنده باش » شبکه سه سیما کیکی برای او تهیه کردند که بر روی آن اشاره به حضور او در میان خوشتیپ ترین بازیگران تاریخ سینما و سایت IMDB شده و صفحه اصلی گلزار نیز تصویر آن را منتشر کرده و از کسانی که به او تبریک گفته اند تشکر کرده است!

لازم به ذکر است محمدرضا گلزار در هفته های اخیر مجری برنامه ای به نام « برنده باش » بوده که هدف از اجرای آن ترویج دانش و اطلاعات در میان مردم ایران اعلام شده است.

 556 39a66ec 4f74 988b2434466