مهران غفوریان

اخیرا ویدئویی توسط شهره سلطانی در فضای مجازی منتشر شده که در آن مهران غفوریان در مسیر لوکیشن فیلمبرداری از خوشحالی به رقص می آید!

این ویدئو در شبکه های اجتماعی واکنش های مختلفی را به همراه داشته و بسیاری از کاربران نسبت به ذوق و شوق غفوریان برای دیدار فرزند تازه متولد شده اش در بیمارستان نظرات مثبتی داشته اند.