money 1000 way2pay 97 06 05 810x454001

کیوان کثیریان، منتقد سینما در صفحه اینستاگرام خود درباره خرید و فروش آرای مردمی در جشنواره فجر نوشت.

غرولندهای سی‌و‌هفتم/ آرای مردمی؛ می‌دانید دعوا سر چند رای است؟

امروز بخشی از آمار و ارقام آرای مردمی را شنیدم و شگفت زده‌ شدم. به قول امروزی‌ها فکّم افتاد. هنوز باورم نمی‌شود که این همه جنجال و دعوا سر چند رای است.

شنیده‌ می‌شود برخی صاحبان فیلم‌ها تیم‌هایی راه انداخته‌اند و بلیت می‌خرند و رای‌های آنچنانی و… ، در فضای مجازی یک کارهایی می‌کنند و…!

بعد هم من متوجه این نکته نمی‌شوم که وقتی هنوز نیمی از جشنواره باقی مانده و برای فیلم‌ها رای گرفته می‌شود با چه مبنایی هر روز یک فیلم خارج می‌شود؟ پس رای‌های آن فیلم در روزهای بعد کجا محاسبه می‌شود؟ یکی این سیستم عجیب و غریب را توضیح بدهد.

از مسئولان محترم خانه سینما و بخش سیمرغ مردمی تقاضا دارم خیلی شفاف و روشن تعداد آرای فیلم‌ها را اعلام کنند تا بفهمیم وقتی درباره “مردم” حرف می‌زنیم درباره چند نفر صحبت می‌کنیم.

نمودارهایش را منتشر کنید و آرای هر فیلم را به تفکیک اعلام بفرمایید. و تعداد کل بلیت‌ها که می‌شود تعداد کل آرا را نیز. که بدانیم تعداد رای‌ها چند درصد تعداد کل است. صادقانه و بدون شائبه همه چیز را شفاف‌سازی کنید.

مطمئنا علم آمار به زانو در خواهد آمد اگر تعداد آرای واقعی اعلام شود.

واقعا با این تعداد رای می‌شود سیمرغ داد؟ جشنواره ملی ۳۷ ساله باید کل آرای جمع آوری شده اش در ۶ روز برای کل فیلم‌ها از آرای “دقیقه اول” برنامه ۹۰ کمتر باشد؟! این مبحث حتما ادامه دارد.