جدول فروش BOX OFFICE

Home

خانه

$52

Get Hard

سخت شدن

$33

Insurgent

شورشی


$85

Cinderella

سیندرلا

$149

It Follows

ادامه دارد

$4

Kingsman: The Secret Service

کینگزمن : سرویس مخفی

$119

Do You Believe

آیا ایمان داری


$7

Run All Night

فرار در طول شب

$23

The Gunman

تفنگدار

$8

Focus

تمرکز

$51

* ارقام به میلیون دلار می باشد.

* آمار فروش مربوط به روزهای 27 الی 29 مارچ می باشد.

* آمار فروش مربوط به آمریکا می باشد.

جدول فروش BOX OFFICE

ایران برگر

$1.218

رخ دیوانه

$885

استراحت مطلق

$658

طعم شیرین خیال

$198

روباه

$44
* ارقام به میلیون تومان می باشد

نظرسنجی

آیا سریال « در حاشیه » را توهینی به پزشکان می دانید؟