نقد تئاتر THEATER REVIEW

« مطالب بیشتر »

جدول فروش BOX OFFICE

The Boss Baby

بچه رئیس

 

$49

Beauty and the Beast

دیو و دلبر

$395

Ghost in the Shell

روح در پوسته

 

$19

Power Rangers

پاور رنجرز

$65

Kong: Skull Island

کونگ : جزیره جمجمه

$147

Logan

لوگان

$211

* ارقام به میلیون دلار می باشد.

* آمار فروش مربوط به روزهای 31 مارچ الی 2 آپریل می باشد.

* آمار فروش مربوط به آمریکا می باشد.

 

جدول فروش BOX OFFICE

خوب ، بد ، جلف

$9.935

ماجرای نیمروز

$1.726

گشت 2

$6.426

سه بیگانه

$1.046

آباجان

$608
* ارقام به میلیون تومان می باشد