نقد تئاتر THEATER REVIEW

« مطالب بیشتر »

جدول فروش BOX OFFICE

بارکد

$4.254

زاپاس

$405

دختر

$506

دراکولا

$1.457

ایستاده در غبار

$818
* ارقام به میلیون تومان می باشد

نظرسنجی

آیا موافق صحبت های داریوش مهرجویی درباره پزشکان هستید؟

Web Analytics