جدول فروش BOX OFFICE

The Revenant

بازگشته

$119

Star Wars: The Force Awakens

جنگ ستارگان : نیرو بر می خیزد

$879

Ride Along 2

سواری کنار هم 2


$58

Dirty Grandpa

پدربزرگ کثیف

$11

The 5th Wave

پنجمین موج

$10

13 Hours:

13 ساعت


$32

Daddy's Home

خانه پدر


$138

The Big Short

رکود بزرگ


$56

Sisters

خواهران


$85

Brooklyn

بروکلین

$27

* ارقام به میلیون دلار می باشد.

* آمار فروش مربوط به روزهای 22 الی 24 ژانویه، می باشد.

* آمار فروش مربوط به آمریکا می باشد.

 

جدول فروش BOX OFFICE

محمد رسول الله (ص)

$14.219

در مدت معلوم

$1.429

شیفت شب

$1.128

این سیب هم برای تو

$756

شکاف

$320
* ارقام به میلیون تومان می باشد