نقد تئاتر THEATER REVIEW

« مطالب بیشتر »

جدول فروش BOX OFFICE

بارکد

$1.278

یک دزدی عاشقانه

$1.239

عادت نمی کنیم

$808

مرگ ماهی

$553

ایستاده در غبار

$328
* ارقام به میلیون تومان می باشد

نظرسنجی

آیا پخش تبلیغات فیلمهای سینمای ایران در شبکه های ماهواره ای را در فروش آنها موثر می دانید؟