آخرین ارسال های جامعه مجازی

  • نوشته در حال بررسی است
    نمیدونم ریدلی اسکات چی زده بود که نتیجه اش شد چنین مخلوط حوصله سربر بی معنی ای. این همه بازیگر، ولی داغون ... داغون! هیچی نداشت که من رو سرگرم کنه

    2 از 10
    محتوای مورد با موفقیت منتشر شد . مورد حالا در محتوا شما قابل مشاهده است.