9287ed6f964ada95d75dde2344343fa234

بهاره رهنما با قرار دادن متنی در شبکه اجتماعی که توسط اغلب مخاطبین وی، « ضد زن » لقب گرفت، بحث های فراوانی را موجب شد.

خانم رهنما نوشت : « من اگر مرد بودم، به موجودی مثل زن، با این همه تغییرات هورمونی پرنوسان ممکن بود دل ببندم اما هرگز اعتماد نمی‌کردم.»

photo 2016 08 17 173434