photo 2016 10 16 23 21 06342

نخستین تیزر از پروژه « انتقام جویان در ایران » منتشر شد.

این پروزه قرار است بصورت انحصاری از طریق سایت مووی مگ منتشر شود.

« انتقام جویان در ایران » درباره اَبَرقهرمانان مشهور سینما است که براساس اتفاقاتی سر از ایران در می آورند و داستانهای گوناگونی را رقم می زنند.

  نخستین اپیزود از « انتقام جویان در ایران » در ماه آبان سال 1395 بطور اختصاصی از سایت مووی مگ منتشر خواهد شد.