ششمین روز جشنواره فیلم فجر در حالی به پایان رسید که حضور هنرمندان در کاخ رسانه بیشتر می‌شود و سوژه عکاسان را در این روزها گرمتر می‌کند.

5797710 770

5797711 837

5797712 618

5797714 266

5797715 276

5797716 295

5797718 248

5797719 706