image 13960417634 photo 2017 07 08 18 56 52

ضیاءالدین دری کارگردان سریال «کیف انگلیسی» از نحوه پوشش برخی سینماگران در جشنواره‌های بین‌المللی انتقاد کرده است. به عقیده این کارگردان، هنرمندان باید در مورد نحوه پوشش‌شان به هنگام حضور در جشنواره‌های بین‌المللی و همچنین الفاظی که به کار می‌برند آموزش ببینند؛ چرا که موارد یاد شده بر نگرش مردم کشورهای دیگر نسبت به ایران تاثیر خواهد گذاشت. او همچنین تاکید کرده برخی هنرمندان ایرانی با پوشش نامناسب خود فرهنگ ایرانی را زیر سوال می‌برند.

به گزارش مووی مگ به نقل از آی سینما، ضیاءالدین دری کارگردان سریال «کیف انگلیسی» درباره نحوه پوشش هنرمندان ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی، به ایرنا گفت: «نظر به این‌که ایران از یک قدمت تاریخی و فرهنگ غنی برخوردار است، هنرمندان از جمله بازیگران کشور وقتی در رویدادهای جهانی حضور می‌یابند، به نوعی نماینده این فرهنگ غنی هستند

او در این‌باره تاکید کرد: «به همین منظور ضرورت دارد هنرمندان به عنوان نماد فرهنگ غنی ایرانی درباره نوع پوشش ظاهری خود آموزش ببینند

کارگردان سریال تلویزیونی «کیف انگلیسی» ادامه داد: «برخی هنرمندان بر این باورند که در خارج از کشور می‌توانند هر نوع پوشش ظاهری داشته باشند، در حالی‌که این نگرش بر نوع نگاه مردم کشورهای خارجی درباره ایران تاثیر منفی می‌گذارد

دری با بیان این‌که مردم کشورهای خارجی با دیدن پوشش هنرمندان ایرانی تصور می‌کنند ما کشور عقب‌مانده‌ای هستیم، گفت: «متاسفانه برخی هنرمندان با پوشش ظاهری نامناسب خود در این کشورها، فرهنگ ایرانی را زیر سوال می‌برند

او در ادامه یادآور شد: «متاسفانه هنوز برخی هنرمندان نمی‌دانند نوع پوشش ظاهری در رویدادهای خارج از کشور متفاوت است و تصور دارند که حضور در هر جا و مکانی فرش قرمز بوده و با هر ظاهری می‌توانند حضور داشته باشند

کارگردان فیلم سینمایی «من و دبورا» با بیان این‌که پوشش ظاهری برخی هنرمندان در رویدادهای خارجی برازنده ایرانی بودن آنها نیست، گفت: «هنرمندان باید آموزش ببینند وقتی که در یک برنامه شرکت می‌کنند با توجه به نوع برنامه و حضار، چه پوششی داشته و چه الفاظی را به کار ببرند

دری خاطرنشان کرد: «بهتر است هنرمندان با قدری مطالعه و تامل نسبت به نوع پوشش و گفتار خود در برنامه‌های خارج از کشور حضور یابند تا به ارتقای فرهنگ غنی ایران خود کمک کنند