ستاره فیلمهای « نگهبانان کهکشان » و « دنیای ژوراسیک » به عیادت کودکان مبتلا به سرطان رفت.

کریس پرت با حضور در بیمارستان با کودکان عکس یادگاری گرفت و آنان را به مبارزه بزرگ علیه بیماری شان تشویق کرد.

 photo 2016 10 13 01 47 57

photo 2016 10 13 01 48 00

photo 2016 10 13 01 48 03