تصاویر زیر مجموعه‌ای از شوخی‌هایی است که علاقه‌مندان سینما با ابرقهرمان ‌ها انجام داده اند. این که ابرقهرمان ‌ها وقتی بیکار هستند و کسی به دنیا حمله نکرده،‌ چگونه خود را سرگرم می کنند!

11725 664134890408436 601330396804950729 n

18275 664134830408442 4816073123812559820 n

10168214 664134993741759 5646178467885009884 n

10505427 664134857075106 6436923301761348584 n

10635939 664134880408437 5144497951667071110 n

10945566 664134907075101 2664986555175543384 n

11021213 664134893741769 8819695917202097841 n

hulk sewing

HUlk with chair animated superheroes