exzet6233pbmt7x

اخیرا ویدئویی از تصادف شدید اما تورمن، سر صحنه فیلمبرداری « بیل را بکشد » منتشر شده است.

در این ویدئو اما تورمن که بازیگر نقش " عروس " در فیلم « بیل را بکش » بوده، سوار بر ماشین در حال رانندگی است که ناگهان در حین رانندگی تعادل خود را از دست می دهد و به درخت برخورد می کند!