جدیدترین پوسترها از فیلم های prometheus به کارگردانی ریدلی اسکات و بخش دوم جی ای جو با نام g i joe retaliation پخش شد.

پرومتئوس داستان گروهی از دانشمندان است که برای یافتن سر آغاز زندگی انسان دست به کاوش میزنند اما با مشکلی بزرگ و خطرناک روبرو می شوند

قسمت دوم جی ای جو نیز به مبارزه گروه ویژه ی مبارزان جی آی جو با یک سازمان مخوف تروریستی می پردازد


کاوش برای یافتن سرآغاز  آدمی شاید به پایان کار  ما کشیده شود

prometheus-1

برای بارگزاری تمام نگاره ها کلیک کنید


G.I.JOE Retaliation

جی ای جو  کین خواهی

gi joe retaliation-3


 

برای بارگزاری تمام نگاره ها کلیک کنید