hobbit an unexpected journeyدر گذران گردهمایی cinemacon2012 پیتر جکسون نمایشی کوتاه و ده دقیقه ای از فیلم هابیت را برای دوست دارانش به نمایش درآورد . اما مورد شگفت آور این بود که فیلم به شکلی ناخوگرفته به نمایش درآمد و ان اینکه تصویربرداری و پخش با سرعت48فریم درثانیه پخش شد . پیتر جکسون در این باره گفت : پخش48فریم به جای24فریم استاندارد بسیار برای تماشاگر روی پرده ی سینما دلپذیرتر خواهد بود . افزون بر آنکه از روی فنی شمار بیشتر فریم برای چشمها آسایش بیشتر را به همراه خواهد داشت .