tacherکمپانی وینشتین اعلام که  حق امتیاز ساخت فیلم درام بانوی آهنین را در اختیار گرفته  و با مریل استریپ برای ایفای نقش شخصیت مارگارت تاچر در این فیلم به توافق رسیده است
کارگردان این فیلم که در مورد زندگی نخست وزیر دهه ی 90انگلستان خانم مارگارت تاچر معروف به بانوی آهنین است را لوید فیلایا بر عهده دارد و نقش همسر مارگارت تاچر  را جیم برود بنت بازی می کند