شناسایی آثاری که متعلق به کارگردان نیست!


آزمون سینمایی کارگردانی

اینبار در « آزمون سینمایی » مووی مگ تصمیم گرفته ایم تا شناخت شما از کارگردانان مشهور سینما را محک بزنیم و ببینیم که آیا می توانید به راحتی آثارشان را در میان گزینه های دیگر بیابید یا خیر!

در این آزمون 4 گزینه ای، یک اثر از میان 4 گزینه متعلق به این کارگردانان نیست و شما می بایست آنها را تشخیص دهید و نمره کامل را دریافت نمائید.

آیا فکر میکنید که مخاطب جدی سینما هستید و به خوبی می توانید با مشاهده آثار کارگردانان مشهور آنها را شناسایی نمائید؟ پس بهتر هست تا آزمون سینمایی طراحی شده توسط سایت مووی مگ را گذرانده تا از میزان اطلاعاتتان در این باره مطمئن شوید.شما اجازه دسترسی به این کوئیز را ندارید.


جستجو