973578 370232

محمود شهریاری، مجری مشهور ایرانی در اعتراض به اختلاس های اخیر در کشور با انتشار یک ویدئو اعلام کرد که ریش های خود را تراشیده تا به این ترتیب اعتراض مدنی خود را ابراز نماید!