66200 38623

سیدمحمود رضوی در توییتر به صحبت‌های کارشناس برنامه «هفت» واکنش تندی نشان داد.

سیدمحمود رضوی در توییتر نوشت: «آقايان مسئول رسانه ملی لطفا كلاهتان را بالاتر بگذاريد، اين فاجعه در رسانه شما اتفاق افتاده نه الجزيره و العربيه و BBCPersian .

2609244555060014

آقای فاضلی ما «لاتاری» را ساخته‌ايم كه به شما و امثال شما ياد بدهيم كه اينجا خليج فارس است نه خليج