احمد نجفی

احمد نجفی، بازیگر و تهیه کننده فیلم « من یک ایرانی ام » در اعتراض به وضعیت نمایش این فیلم در سینماهای ایران، اقدام به گل گرفتن درب شورای صنفی نمایش گرفت!