1951331 92222

در روزهای گذشته پسری با حضور در مقابل صدا و سیما به جهت اینکه عاشق یک مجری صدا و سیما شده بود، غش کرد و بر روی زمین افتاد!

پس از این اتفاق ظاهراً آمبولانسی به محل غش کردن این مرد جوان مراجعه کرده و او را برای درمان از محل خارج می کنند.