عبدالرضا کاهانی

پس از این که یک صفحه اینستاگرام که اعترافات در خصوص آزار و تجاوزهای جنسی سینماگران ایرانی را بازتاب می دهد، اقدام به انتشار پستی درباره یکی از بستگان عبدالرضا کاهان یکرد، این کارگردان با انتشار بیانیه ای در صفحه شخصی اش افشا کنندگان را تهدید به بازگو کردن درد و دل هایشان کرد!

کاهانی در متنی که منتشر کرده خطاب به افشاگران گفته:« من بارها شاهد اشک ها و درد و دل های شما بوده ام. اگر امکان اعتراف ندارید خودم آن ها را در 5 دقیقه بازگو خواهم کرد تا جنبش پا گرفته را جان ببخشم!»

 عبدالرضا کاهانی

پس از این بیانیه، صفحه «می تو» با انتشار بیانیه ای از طرف شقایق نوروزی به این سخنان واکنش نشان داد.

شقایق نوروزی نوشت:«برسد به دست عبدالرضا کاهانی

در مسئله افشای خشونت جنسی فرق است بین بردن نام قربانی و نام متجاوز.

متجاوز معمولا همان کسی است که در قبال ایجاد ناامنی برای تن جان و روان انسانی دیگر هیچ مسئولیت پذیری ندارد و به همین واسطه دایره خشونت را تا جایی که متوقف نشود گسترده می‌کند. از همین رو است که آشکار کردن نامش ـ اگر جایگاه اجتماعی داشته باشد ـ مهم است.

کوچک و بزرگ ندارد آزارگر می‌تواند یک کارگردان ساده مرد باشد که به واسطه فضای بیش‌مردانه سینما راحتتر از هر زن دیگری در آن سمت نشسته و حالا زنان را به بهانه دادن حق کارشان به خانه‌اش می کشاند و به آنها تجاوز می‌کند یا می‌تواند یک متجاوز سریالی دولتی حکومتی باشد. تنها چیز متفاوت اینجا فقط میزان مجازات حقوقی ست و گرنه در یک نگاه ساختاری هر رو دارند چرخ یک ارابه را می‌کشند.»

در روزهای گذشته اعترافات زنان در خصوص تجربیاتشان از آزار جنسی در فضای مجازی حواشی زیادی به همراه داشته به طوری که شورایی برای بررسی موارد مطرح شده تشکیل شده است.