6360676945455674168199245546

محسن چاوشی به سنتوری «نه» گفت.

امروز خبری مبنی بر همکاری محسن چاوشی در فیلم سنتوری 2 منتشر شد. داریوش مهرجویی درباره حضور محسن چاوشی در این فیلم بیان کرد: هنوز خودم صحبت قطعی با او نداشتم، اما بعضی از همکارانم در پروژه با او در تماس هستند و گویا برای همکاری‌اش در این فیلم موافقت کرده است.

اما محسن چاوشی با انتشار این عکس در اینستاگرام همکاری در فیلم سنتوری 2 را رد کرد.