5970562 36824

نرگس آبیار پس از معرفی فیلم «نفس» به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار نوشت: «خدا را شاکرم که فیلم «نفس» به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار معرفی شده است »

نرگس آبیار، کارگردان فیلم «نفس» در اولین پست اینستاگرامی خود پس از انتخاب فیلمش به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش فیلم‌های غیرانگلیسی زبان آکادمی اسکار، نوشت: «خدا را شاکرم که فیلم «نفس» به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار معرفی شده است. سپاسگزارم از هیئت محترم انتخاب، سپاسگزارم از گروه سازنده فیلم «نفس»، سپاسگزارم از مردم عزیزم که من کوچک را تبریک باران کرده اند

17 9 19 17174114 »