طناز طباطبایی

طناز طباطبایی ، که اخیراً در جشنواره فیلم فجر دیده شده، اضافه وزن فراوانی را تجربه کرده به همین جهت گفته می شود بسیاری در نگاه اول نتوانسته اند او را تشخیص دهند.

طناز طباطبایی اضافه وزن