57725459001

در شب های گذشته موسیقی جدیدی از محسن چاوشی تحت عنوان « جورچین » از شبکه دوم پخش شده است که پوستر مخصوصی برای آن طراحی شده است.

اما حالا با بررسی این پوستر مشخص شده که نمونه مذکور کپی کامل و عجیبی از یک پوستر کنسرت خارجی می باشد که قبلا منتشر شده!

در ادامه دو پوستر را در کنار یکدیگر مشاهده نمائید :

5772545900100