U3le3423424d

جعفر پناهی به تازگی با استفاده از نرم افزار « داب اسمش » یکی از سکانس های معروف فیلم « قیصر » را در کنار فاطمه معتمدآریا بازسازی کرده است. پناهی این ویدئو را در صفحه اینستاگرامش قرار داده است.

شما می توانید ویدئوی بازسازی سکانس معروف « قیصر » توسط جعفر پناهی و فاطمعه معتمدآریا را در سایت مووی مگ مشاهده نمائید.