در هفته ی گذشته پوسترهای تازه ای از فیلم های آینده سینماهای جهان پخش شد.در ادامه نگاهی به این پوسترها خواهیم انداخت:

cockneys vs zombies

cockneys vs zombies-df

Dredd

dredd 12w

Expendables 2

expendables two

Looper

looper ver3 x2e

Paranormal Activity 4

paranormal activity four-9


با نگاهی به پوسترها مشتاق دیدن کدام فیلم شدید؟ بهترین طراحی از نظر شما کدام است؟