بیست و سومین قسمت از سری فیلم های جیمز باند  در انگلستان و ایرلند یک هفته زودتر از آمریکا نمایش داده خواهد شد

bond-23

زمان اکران در تاریخ26اکتبر2012 خواهد بود اما در آمریکا9نوامبر است.در این قسمت سم مندز کارگردانی را بر عهده دارد و دنیل کریگ ، جدی دنچ و سایمون بیل نقش های اصلی را بازی می کنند