کمپانی دیزنی اعلام کرد که بزودی کلید ساخت سومین قسمت از فیلم ترون زده خواهد شد. هنوز اطلاعات زیادی از این فیلم منتشر نشده  و تنها نام نویسنده قسمت Tron_3_Movieسوم ترون مشخص شده. ظاهراً قرار است نویسندگی قسمت سوم را دیوید دیگیلو برعهده داشته باشد چرا که نویسندگان قسمت قبل یعنی آدام هارویتز و اِدوارد کیتسیس به دلیل درگیر بودن در پروژه های دیگر، نمی توانند در سومین قسمت از ترون با کمپانی دیزنی همکاری داشته باشند. دیگیلو پیش از این تنها یکبار تجربه نویسندگی فیلم را بر عهده داشته و آن هم فیلم " هشت درجه زیر صفر " متعلق به کمپانی دیزنی بود. قسمت قبلی ترون که " ترون : میراث " نام داشت ، توانست به فروشی معادل 400 میلیون دلار دست پیدا کند.