سینگرام پلاس

آثار اَبَرقهرمانی در سالهای گذشته موفقیت های بسیاری را در گیشه های سینما رقم زدند و نقش مهمی در چرخه اقتصادی هالیوود ایفا کردند چنانکه « انتقام جویان: پایان بازی » با فروش رویایی خود توانست پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما شود.

اما همیشه آثار اَبَرقهرمانی تا این حد محبوب نبودند و جلوه های ویژه آنها تحسین نشده است!

در دهه های گذشته بسیاری از این فیلمها با کیفیت نازل خود تبدیل به یکی از بدترین آثار تاریخ سینما شدند و بسیاری از طرفدارانشان را ناامید کردند.

اینبار در برنامه « سینگرام پلاس » می خواهیم به تعدادی از آثار اَبَرقهرمانی اشاره کنیم که کیفیت نازلی داشتند و به هیچوجه شبیه وضعیت امروزشان در سینما نبودند!

*در ابتدای ویدئو به جای « انتقام جویان: پایان بازی » به اشتباه نام « انتقام جویان: جنگ ابدیت » بیان می شود که بدین ترتیب آن را اصلاح می کنیم.