کازابلانکا

ریک : این اسلحه رو مستقیما به سمت قلبت نشونه گرفتم.

رنو :اونجا سخت‌ترین جای بدنمه!