مسعود کیمیایی

مسعود کیمیایی از حضور در جشنواره فجر انصراف داد.

مسعود کیمیایی که قرار بود امسال با فیلم « خون شد » در جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد، با انتشار ویدئویی اعلام کرد: « من امسال فیلمی ساختم به نام «خون شد» که در جشنواره فجر حضور خواهد داشت. من هیچ وقت اهل جشنواره نبودم و سمت و سویم همیشه مردم هستند و نگاه می کنم می بینیم که مردم روزگار سختی را می گذرانند و روزی نیست که خبرهای بد نشنویم. دلم نمی‌خواهد فیلمم در جشنواره فجر نشان داده بشود به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارم. مردمی که مسافر بودند»